แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัด

สรุปประชุมการนำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 โรงพยาบาลพะเยา

เอกสารสรุปประชุม “นำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพะเยา ” วันที่25และ30 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “สรุปประชุมการนำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 โรงพยาบาลพะเยา”

ประชุมนำเสนอแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ใช้ประกอบการประชุมนำเสนอแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 25และ 30 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมนำเสนอแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562”

ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562

ไฟล์เอกสารใช้ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม “ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562”