แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปี 2562

กลุ่มงานพัสดุ / กลุ่มงานทันตกรรม / กลุ่มงานสารสนเทศ / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด / กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพะเยา

ไฟล์ประกอบแผนการจัดซื้อพัสดุ 5 กลุ่ม    ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น