แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พะเยา ปี 2566 (สุประวัติ ..ผู้ช่วยเลขาฯ ..โทร 2511)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ2566

2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2566

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ปีงบประมาณ 2566

4.แผนจัดจ้าง/เช่า ปีงบ 2566


5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ

**** Download ไฟล์ รูปแบบ Excel / Word ที่นี่ ****