เอกสารตรวจราชการ เขต 1 รอบที่ 2/2560

เอกสารเตรียมตรวจราชการ เขต  1  รอบที่ 2 / 2560  <<– คลิ๊ก

เอกสารนำเสนอ Service Plan จ.พะเยา  @ห้องประชุมโภชนาการ <<- คลิ๊ก

วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560

กำหนดการตรวจราชการพะเยา

ใส่ความเห็น