เอกสารสำหรับเตรียมตรวจราชการ รอบ1/2561

download เอกสารที่ใช้เตรียมการ ตรวจราชการ รอบ1/2561

  1. กำหนดการตรวจราชการ รอบที่1/2561
  2. ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 1
  3. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 1   วันที่ 22 ธ.ค. 2560 @Chiangrai
  4. ประเด็นตรวจราชการแต่ละคณะ
  5. เอกสารเตรียมตรวจราชการ 61                                                         
  6. รายชื่อคณะกรรมการ(ร่าง)

ใส่ความเห็น