เอกสารสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2561 รอบที่ 1

\

  • รวมเอกสารเตรียมรับตรวจราชการ (15 มค. 2561 @  รพ.พะเยา)

Download

 

  • เอกสารนำเสนอ (16 มค. 2561 @  รพ.เชียงคำ)

Download

 

  • สรุปผลตรวจราชการ  (17 มค. 2561 @  รพ.พะเยา)

Download

ใส่ความเห็น