รวมข้อมูล ​Service Plan ตรก. 2561(รอบ2)

ไฟล์นำเสนอ Service Plan แต่ละสาขา เตรียมตรวจราชการเขต ปี 2561 รอบ2

SERVICE PLAN ไฟล์ แก้ไข/อัพเดท
กลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง  (NCD)    
1.Service Plan โรคหัวใจ click
2.Service Plan หลอดเลือดสมอง(Stroke) click click
3.Service Plan ไต
4.Service Plan เบาหวาน/ความดัน click
5.Service Plan ปอดอุดกั้นเรื้อรัง click
6.Service Plan ตา click click
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  (MCH) click  
7.Service Plan สูติกรรม  –
8.Service Plan ทารกแรกเกิด  –
9.Service Plan กุมารเวชกรรม  –  
กลุ่มสาขาศัลยกรรมและอุบัติเหตุ  (Surgery & Trauma) click  
10.Service Plan อุบัติเหตุ click
11.Service Plan ศัลยกรรม click
12.Service Plan ออร์โธปิดิกส์ click click
13.Service Plan มะเร็ง click click
กลุ่มบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ ( Primary Care)    
14.Service Plan ปฐมภูมิและ PCC click
15.Service Plan Palliative Care
16.Service Plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก click  
กลุ่มสาขาอายุรกรรม  (Medicine)    
17.อายุรกรรม click
18.สุขภาพจิตและจิตเวช
19.ยาเสพติด
20.การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ click
21.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU click click
สาขาทันตกรรม 22.ทันตกรรม   click
ระบบส่งต่อ และ Intermediate Care    

 

ใส่ความเห็น