ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม7B ศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก

ตรวจราชการและนิเทศงานนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 ณโรงพยาบาลพะเยา

ไฟล์นำเสนอ

ใส่ความเห็น