ตารางนำเสนอ Service Plan ตรวจราชการ พะเยา รอบ2/61

ตารางนำเสนอ Service Plan ตรวจราชการ พะเยา รอบ2/61
วันที่ เวลา S P สาขา /ประเด็น ตชว. ผู้นำเสนอ ห้อง ส่งไฟล์ PPT แล้ว?
24 กค. 61 9.00 น. Stroke PA นพ.บัณฑิต 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
HEART PA นพ.ชัยพร 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
ODS PA นพ.ภานุวัฒน์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
ECS PA นพ.ประพัฒน์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
CKD PA พญ.กัตติกา 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
COPD PA คุณอนงค์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
RDU,Herbal,แผนไทย,Transplant,ยสต PA ทีมตรวจลงดูหน้างาน รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
13.00 น. Service Plan(ภาพรวม) PA&Monitor นพ.อนันต์ สสจ.พะเยา upload ขึ้นแล้ว
25 กค. 61 9.00 น. Newborn Monitor นพ.พรชัย 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
Sepsis Monitor คุณรวงทอง 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
DM/HT Monitor คุณจารุวรรณ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
CA Monitor พญ.สมนาม 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
ตา Monitor นพ.สงกรานต์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
ศัลย์ Monitor นพ.ทศฐภรณ์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
Ortho Monitor นพ.อนันต์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
Intermediate care Monitor นพ.อนันต์ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
Palliative Monitor คุณภาคิณ 7B รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว
จิตเวช , แม่ตาย , preterm ,C/S ,ทันตะ Monitor ทีมตรวจลงดูหน้างาน รพ.พะเยา นำเสนอแล้ว

ใส่ความเห็น