สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม “สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562”

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ2562 ประชุมผ่าน VDO Confernce  วันที่20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562”